Str. Iuliu Maniu nr. 43, camera 51, Brasov

Servicii de consultanta in domeniul managementului deseurilor

Consultanta specializata in domeniul managementului deseurilor

Eurosalub si Ecologia Soluzione Ambiente va ofera servicii profesionale de Consultanta si proiectare, selectarea tehnologiilor potrivite proiectului dvs., intocmirea Bilantului economic, de mediu si social si servicii de logistica deseuri. Va prezentam mai jos serviciile pe care le punem la dispozitie.

Ecologia Soluzione Ambiente
Eurosalub - Produse si servicii comunale

Consultanta si proiectare

Introducerea unu sistem de gestionare a deșeurilor eficient și eficace, cu posibilitatea de a alege dintre soluțiile posibile si utilizarea tehnologiilor nu este doar o problemă tehnică, trebuie tinut cont si de implicatiile culturale, sociale, de mediu și economice. Pentru aceasta Ecologia Soluzione Ambiente si SC Eurosalub SRL nu ofera doar produse, ci si asistență și consiliere, împreuna cu clienții se alege sistemul cel mai adecvat de gestionare a deșeurilor în conformitate cu obiectivele stabilite.

Studiu de fezabilitate

Inca din faza studiului de fezabilitate, Ecologia Soluzione Ambiente si Eurosalub srl va pun la dispozitie propria echipa specializata în diverse sectoare de activitate. Activitatea incepe cu un studiu aprofundat al contextului în care se va activa, incepand cu logistica , aspecte climatice, demografice și culturale, pentru a analiza compozitia merceologica a deșeurilor, cuantificarea producției anuale, evaluarea tehnicilor și tehnologiilor disponibile pentru a propune un management integrat al deșeurilor.

Proiectul:

– Locație
– Condițiile climatice
– Analiza demografică
– Evaluarea calității și cantității de deșeuri produse
– Analiza serviciu de colectare existent
– Evoluția structurii sociale în contextul de interes
– Identificarea tipului de sistem subteran adecvat
– Individualizarea corectă a volumului conteinerelor
– Alegerea poziției corecte
– Organizarea serviciului de colectare

Tehnologie – Apreciem proiectul dumneavoastra

Adoptand un sistem de gestionare a deșeurilor eficient și eficace, avand posibilitatea de a alege dintre soluțiile posibile, adaptand tehnologiile și sistemele nu este doar o problemă tehnică, deoarece are si implicatii culturale, sociale, de mediu și economice. Pentru aceasta Ecologia Soluzione Ambiente nu ofera doar produse, dar mai ales, asistență și consiliere, însoțind clienții săi pe parcursul analizei nevoilor, stabilirii soluțiilor disponibile de pe piață, alegand sistemul cel mai adecvat de gestionare a deșeurilor în conformitate cu obiectivele, proiectarea implementarii si asistența tehnica de-a lungul proiectului.

Studiu de fezabilitate

Inca din faza studiului e fezabiliatte Ecologia Soluzione Ambiente va pune la dispozitie propria sa echipa specializata în diverse sectoare de activitate. Activitatea noastra incepe cu un studiu aprofundat al contextului în care se vor opera, incepand cu logistica , aspecte climatice, demografice și culturale, pentru a analiza compozitia merceologica a deșeurilor, cuantificarea producției anuale, evaluarea tehnicilor și tehnologiilor disponibile pentru a propune un management integrat al deșeurilor.

Bilantul economic

Mergand pe directia de a optimiza investitiile si costurile de exploatare inseamna cercetare, studiu și construirea de soluții adecvate. Sistemele de tip USER sunt singurul răspuns pentru a obține un bilant economic pozitiv în ceea ce privește colectarea și transportul deșeurilor. Bilantul economic este determinat de suma costurilor care ar fi suportate anual pentru prestarea serviciilor respective și randamentul investiției. Studii, cercetări și evaluări efectuate pe activitatea reala conduc in totalitate la definitia sistemului USER ca un instrument unic pentru o reducere reală a costurilor și o îmbunătățire sigura si eficienta de gestionare.

Sistemul USER permite un bilant pozitiv:

Bilantul economic pozitiv care se obține prin punerea în aplicare a sistemelor subterane de tip USER este determinat de aplicațiile tehnologice care permit organizarea serviciului in mod exlusiv la solicitare și nu in mod sistematic, cum se obisnuieste în sistemul de colectare tradițional, reducând astfel frecvența operatiunilor de golire a containerelor,deplasarile vehiculelor în teritoriu și numărul de lucrători angajați. Se reduc astfel timpii ciclului de gestionare a deșeurilor, realizand o performanta pozitiva în termeni economici si de management.

Bilantul de mediu

Gestionarea adecvată a ciclului de colectare, obținuta prin folosirea unor sisteme de înaltă performanță și tehnologii computerizate prin cunoasterea în timp real a procentului de umplere a containerelor, poate reduce sursele de poluare. Reducerea frecvenței cu care vehiculele îndeplinesc serviciul, ajută la scăderea producției de PM10, CO, CO2 și PM. De asemenea, se reduce expunerea la zgomote enervante in timpul nopții, îmbunătățind calitatea vieții.

Viitorul și mediu

Tinta este ca orasele cele mai populate sa devina tot mai curate. Reducerea poluării aerului și a zgomotului in cat mai multe zone sunt obiective urmarire in viitor. Utilizarea surselor regenerabile de energie pentru a alimenta investitiile noastre reprezinta punctul nostru forte.

Bilantul social

Natura sistemelor subterane determină caracteristici ca usurinta in utilizare, securitate și igienă , îmbunătățirea condițiilor de viață ale oamenilor cu ajutorul acestora. Estetic, solutiile oferite sunt mult mai placute si fac posibila recuperarea zonelor pentru comunitate. Permit, de asemenea, o utilizare sporita a suprafetelor strazilor,oferta o mai mare vizibilitate si o circulație redusa a vehiculelor speciale.

Logistica deseurilor

Studiul de fezabilitate este o analiză amănunțită care are ca scop îmbunătățirea globala a serviciilor de colectare a deșeurilor în legătură cu:
– Impactul asupra mediului
– Impactul economic
– Impactul igienico-sanitar
– Managementul durabil
– Recuperare și recirculare

Analiza se concentrează pe gestionarea deșeurilor municipale, în conformitate cu principiile autonomiei, eficienței și eficacității în gestionarea deșeurilor, urmarind reducerea impactului asupra mediului.

Optimizarea și raționalizarea a ceea ce există, fără modificari. Secretul este de a implementa soluții inovatoare din punct de vedere tehnologic care să asigure în timp gestionarea corespunzătoare a deșeurilor.

Proiectarea sistemului de colectare a deșeurilor propune optimizarea și raționalizarea urmatoarelor aspecte:
– Economice
– De mediu
– Curatenie
– Funcționale
– Estetice

Servicii urmarite:
– Servicii și sisteme de colectare
– Planificare și servicii de mediu
– Măturat stradal
– Reciclare și recuperare

Studiul și proiectarea se efectuează în conformitate cu un protocol care implică efectuarea următorii pași:

– Dobandirea datelor de intrare in proiect prin intermediul auditului efectuat cu operatorii de sector, utilizatori de servicii, manageri, etc …, precum si prin utilizarea datelor din diferite publicatii, interviuri și studii de teren .

– Pregătirea și compilarea listelor de verificare prin care puteți colecta informații calitative și cantitative utile pentru dimensionarea echipamentelor și serviciilor

– Cadrul privind condițiile geografice și climatice în care își desfășoară activitatea, fără a omite evaluări geologice, condiții istorice și de mediu, în general.

– Analiza populației în ceea ce privește numărul și caracteristici socio-locative.

Evaluarea cantitativa si calitativa a deșeurilor produse , în funcție de tipul acestora, și in funcție de evenimentele care vor schimba compoziția acestora (evenimente, dezvoltarea de afaceri, manifestari etc …).

Determinarea compozitiei merceologice a deșeurilor produse și analiza conținutului prezent al deșeurilor, determinarea parametrilor de proiectare, cum ar fi greutatea specifică, densitatea, etc … precum si de efectuarea evaluării în termeni de re-utilizare / reciclare a deșeurilor.

Elaborarea unei ipoteze privind evoluția socială in spatiul urban cu referire la previziuni de extindere și dezvoltare , schimbări culturale, introducerea de activități comerciale.

Detalii Ecologia Soluzione Ambiente

Formular de contact si solicitare oferta

Pentru detalii si cereri de oferta va rugam completati formularul de mai jos sau contactati-ne la tel: 0722 251 894, sau pe email la contact@eurosalub.ro